Archive for oktober, 2009

Linderveldplas

zondag, oktober 4th, 2009

Dicht bij ons bedrijf ligt een voormalige zandwinning. Begin jaren ’90 zijn de werkzaamheden beĆ«indigd en vanaf dat moment kon de natuur in en rond de plas zich ontwikkelen. In januari 2008 is door Waterschap Groot Salland een vergunning verleend om de plas te ‘verondiepen’. Door de stort van grond en slib zou de plas minder diep moeten worden. Ingenieursbureau Boorsma heeft een analyse gemaakt van de gevolgen van deze activiteit voor het diepe grondwater. Voor ons (en vele omwonenden met ons) reden om in actie te komen. We hebben bij alle betrokken overheden aan de bel getrokken en verschillende procedures gevolgd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een verbod om de Linderveldplas te verondiepen. Op 20 september hebben we dit heugelijke feit met veel omwonenden gevierd aan de oever van een prachtige Linderveldplas. De strijd die we de afgelopen jaren hebben gevoerd, heeft veel tijd en energie gekost. Hopelijk houden we nu meer tijd over voor ons bedrijf en vindt u weer regelmatig berichtjes op dit blog.