Het ritme weer omgekeerd

Tijdens de warme dagen waren de koeien ’s nachts in de wei en overdag op stal. Dit omdat het binnen koeler en dus aangenamer was voor de dieren. Afgelopen week hebben we de boel weer omgedraaid. De koeien gaan nu ’s morgens naar buiten en blijven ’s avonds na het melken op stal.
Koeien gedragen zich in de wei echt als kuddedieren. Als ze naar buiten gaan, lopen ze gezamenlijk naar hetzelfde stuk. Ze beginnen ook min of meer gelijktijdig te grazen. Zijn ze niet tevreden, dan beginnen ze niet te grazen, maar lopen ze eerst een keer naar de achterkant van de wei en weer terug. Is de wei wel goed genoeg, dan gaan ze een keer grazend naar achteren en terug om vervolgens eerst rustig te gaan liggen herkauwen. In de loop van de dag verspreiden de dieren zich meer over de wei heen en blijven ze niet allemaal meer zo dicht bij elkaar. Toch blijft het rusten en grazen over het algemeen een gezamenlijk gebeuren.

Net in de wei

Comments are closed.